Pravidelné akce

  • Bohoslužby: neděle 10:00     přehled

Z pravidelných akcí se v našem sboru konají pouze nedělní bohoslužby. Začínají v 10h. Od velikonočních svátků do konce září probíhají v kostele. Na podzim a v zimě se scházíme ve sborové místnosti v nedaleké faře.

  • Schůze staršovstva

Schůze staršovstva se konají 1. neděli v měsíci po bohoslužbách, tj. přibližně v 11:00.